Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Umlauf, Eva, 1942-

Väzby: Hecht, Eva, 1942-

Citácia: Umlauf, Eva: Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči : spomienky, 2018
Citácia: DNB, cit. 24. 5. 2019
Citácia: www(Absynt), cit. 3. 5. 2019
Slovenská pediatrička a psychoterapeutka, žije v Německu. Přeživší oběť holocaustu, autorka knihy vzpomínek.